vosvis vis schelpdieren leverancier vosvis vis schelpdieren leverancier vosvis schelpdieren vis leverancier vosvis schelpdieren vis leverancier vosvis schelpdieren vis leverancier
vosvis vis leverancier vosvis vis leverancier

Privacy Verklaring

Neem contact op!

Bepalingen inzake gegevensbescherming

Dank voor u interesse in onze website. Gegevensbescherming heeft hoge prioriteit bij de Vos Vis B.V. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en uw gegevens worden beschermd. Naleving van de wettelijke voorschriften is voor ons een vanzelfsprekende plicht. In dat kader verstrekken wij u hierna informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke ex art. 4 sub 7 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is

Vos Vis B.V.
Bijsterhuizen 1108
6546 AS Nijmegen
Tel: +31 486411680
info@vosvis.nl

2. Contact voor gegevensbescherming

Neem contact met ons op bij vragen over de wijzen waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Vos Vis B.V.
o.v.v. Gegevensbescherming
Bijsterhuizen 1108
6546 AS Nijmegen
Tel: +31 486411680
info@vosvis.nl

3. Onderwerp van de gegevensbescherming

Onderwerp van onderhavige gegevensbescherming is de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (zie art. 1 (1) AVG).

4. Verwerking van persoonsgegevens

4.1. Wanneer u onze website bezoekt:

Als u van ons onlineplatform Vos Vis (“Website”) gebruikmaakt, hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken. Ook als u op de Website terecht komt via nieuwsbrieflinks, slaan we alleen anonieme data op, zoals:

 • de naam van uw internetserviceprovider
 • de website van waaruit u ons bezoekt
 • de naam van het aangevraagde bestand
 • datum en tijdstip van het verzoek
 • tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • IP-adres
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de hoeveelheid verzonden gegevens
 • vanaf welke website de aanvraag komt
 • type browser, inclusief taal en gebruikte versie
 • besturingssysteem en interface van het systeem

De gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Niet uitgesloten kan worden dat deze gegevens persoonsgegevens bevatten. In dat geval vormt de juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van de gegevens is het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De gegevens zijn technisch noodzakelijk om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Het opslaan in logbestanden gebeurt om het functioneren van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatiesystemen. In deze doeleinden ligt ons legitiem belang bij de verwerking van gegevens.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Deze gegevens worden niet meer verzameld als op het moment dat de betreffende sessie voorbij is.

4.1.1. Opgave van persoonsgegevens bij het aanmelden voor een event (seminars, beursevenementen en overige events)

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze events, moet u meestal onderstaande persoonsgegevens doorgeven:

 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw bedrijfsnaam (naam van het bedrijf waarvoor u werkt)
 • uw functie binnen het bedrijf
 • het postbusadres van uw bedrijf
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw klantnummer (indien beschikbaar)

Deze gegevens verzamelen wij om u deel te kunnen laten nemen aan het event. De juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is dat het noodzakelijk om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

4.1.2 Opgave van persoonsgegevens in formulieren (bijv. ‘contactopname’ of ‘klant worden’, etc.)

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, bijvoorbeeld als u een verzoek doet tot een persoonlijke contactopname, moet u onderstaande persoonsgegevens doorgeven:

 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw bedrijfsnaam (naam van het bedrijf waarvoor u werkt)
 • het postbusadres van uw bedrijf
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw klantnummer (indien beschikbaar)

Deze gegevens verzamelen wij om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten. De juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is dat het noodzakelijk om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

4.1.3 E-mailreclame, Telefoonreclame & nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor e-mailreclames, telefoonreclame of de nieuwsbrief, moet u meestal onderstaande persoonsgegevens doorgeven:

 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw bedrijfsnaam (naam van het bedrijf waarvoor u werkt)

Deze gegevens hebben wij nodig om u e-mailreclames en nieuwsbrieven te kunnen sturen. De juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is dat het noodzakelijk is om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub b van de AVG. U kunt zich te allen tijde afmelden voor e-mailreclames en nieuwsbrieven. Behalve de overdrachtskosten tegen basistarief (uw eigen mobiel-/internettarif) betaalt u hiervoor geen verdere kosten.

4.2 Persoonlijke contactopname

Wanneer u voor persoonlijke ondersteuning gebruikmaakt van onze diensten en klantenservice, dan is het bepaalde in 4.1.2 van overeenkomstige toepassing.

4.3 Cookies van VOS VIS

De Website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die een website zoals die van VOS VIS vastlegt op de computer van een websitebezoeker, dus lokaal kan opslaan. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u via een kleine infobanner op het gebruik van cookies gewezen.

De Website gebruikt een zogenaamde sessie-cookie, die bedoeld is om de actuele gebruikerssessie te herkennen. Daartoe wordt een zogenaamde sessie-ID verstrekt. De sessie-cookie verzamelt (bepaalde) data die is genoemd in 4.1 hiervoor. Hierdoor kan worden vastgesteld dat een al aangemelde gebruiker zich op de Website bevindt. De sessie-cookie wordt automatisch verwijderd na het beëindigen van de sessie. Voor zover er persoonsgegevens deel uitmaken van de door de sessie-cookie verzamelde data, is de juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is dat het noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke te behartigen, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub f van de AVG.

U kunt de installatie van cookies voorkomen via een bepaalde instelling in de browsersoftware (‘Privémodus’ – bij de meeste browsers te vinden onder instellingen).We willen u er wel op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de Website volledig kunt gebruiken; met name de klantenvoordelen bij het boeken van externe partners zijn dan niet bruikbaar.
Daarnaast kunt al ingestelde cookies verwijderen (eveneens in de browser te vinden onder ‘Instellingen’).

4.4 Webshop

Wanneer u gebruik maakt van ons online bestelsysteem (Bestelbox van InOne) verwijzen wij u naar hun privacyverklaring op www.bestelbox.nl.

4.5 Onze online-aanwezigheid op sociale netwerken

VOS VIS is online aanwezig op diverse sociale netwerken en platforms (bijv. Facebook, Instagram, Twitter etc.) en gebruikt deze om met de hier actieve klanten en geïnteresseerden te communiceren en hen over verschillende activiteiten en diensten te informeren. Bij bezoek van deze netwerken en platforms gelden niet onze voorwaarden en gegevensverwerkingrichtlijnen, maar die van de betreffende exploitant.

5. Gegevensbeveiliging

Uw gegevens worden continu gecodeerd via het internet doorgegeven. Door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij onze website en andere systemen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. U dient steeds vertrouwelijk met uw toegangsinformatie om te gaan en het browservenster te sluiten, zodra u de communicatie met ons heeft beëindigd, met name wanneer u de computer met anderen deelt.

6. Uw rechten volgens de AVG:

6.1. Recht van inzage (art. 15 AVG)

U heeft recht om inzage te verkrijgen, of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen.

6.2. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U heeft het recht om rectificatie van uw gegevens te verkrijgen, voor zover deze bij ons onjuist zijn opgeslagen.

6.3. Recht op verwijdering van uw gegevens (art. 17 AVG)

U heeft het recht om wissing van uw persoonsgegevens bij ons te verkrijgen. Let op dat dit niet geldt voor gegevens die onderworpen zijn aan een wettelijke bewaringstermijn (bijv. factuurgegevens).

6.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U heeft het recht uw door ons verzamelde en verwekte gegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

6.5. Intrekken van toestemmingen (art. 7, lid 3 AVG)

Mochten wij van u toestemming krijgen voor het gebruik van gegevens, dan wijzen wij u erop dat u deze te allen tijde kunt intrekken. Intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerkingen voorafgaand aan de intrekking onverlet. U kunt uw toestemming intrekken door een email te sturen naar het volgende e-mailadres info@vosvis.nl. Neem bij verdere vragen over het onderwerp gegevensbeveiliging online of schriftelijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

6.6. Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Van geautomatiseerde besluitvorming maken wij geen gebruik.

7. Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postadres
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon: +31 (0) 88 – 1805 250

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u een klacht indienen bij de toezicht houdende autoriteit.

vosvis vis leverancier

© vosvis.nl - algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden - privacyverklaring - disclaimer - webdesign: prode